ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت APKT | الماس APKT | تیغچه APKTاینسرت APKT | الماس APKT | تیغچه APKT

اینسرت APKT | الماس APKT | تیغچه APKT

 

 

اینسرت APKT برای فرز کاری و کفتراشی استفاده می گردد .

عمومی ترین سایز های اینسرت APKT 10 و 16 می باشد و بسته به سایز اینسرت دارای R های مختلف از قبیل 0.4 ، 0.8 ، 1.2 ، 1.6 ، 24 و ..... می باشد .

 

 

معرفی اینسرت APKT

 

 

                                                             

 

حرف اول اینسرت APKT نشان دهنده شکل اینسرت می باشد .

 

                                                              

 

حرف دوم اینسرت APKT نشان دهنده زاویه کناری اینسرت می باشد .

 

                                                             

 

حرف سوم اینسرت APKT نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .

 

                                                             

 


حرف چهارم اینسرت APKT نشام دهنده شرایط ماشین کاری و گیرشی اینسرت می باشد .

 

                                                           

 

 

حرف پنجم اینسرت APKT نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

                                                           

 

 

 

حرف ششم اینسرت APKT نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                           

 

 

حرف هفتم اینسرت APKT نشان دهنده ار اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                            

 

 

حرف هشتم اینسرت APKT نشان دهنده فرم لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

                                                         

 

 

حرف نهم اینسرت APKT نشان دهنده مسیر برشی اینسرت می باشد .