ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت APMT | الماس APMT | تیغچه APMTاینسرت APMT | الماس APMT | تیغچه APMT

اینسرت APMT | الماس APMT | تیغچه APMT

 

 

اینسرت APMT برای فرز کاری و کفتراشی استفاده می گردد .

اینسرت APMT دارای سایز های 06 ، 09 ، 10 و 16 و بسته به سایز اینسرت دارای R های مختلف از قبیل 0.4 ، 0.8 ، 1.2 ، 1.6 ، 24 و ..... می باشد .

 

 

معرفی اینسرت APMT

 

 

                                                             

 

حرف اول اینسرت APMT نشان دهنده شکل اینسرت می باشد .

 

                                                              

 

حرف دوم اینسرت APMT نشان دهنده زاویه کناری اینسرت می باشد .

 

                                                             

 

حرف سوم اینسرت APMT نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .

 

                                                             

 


حرف چهارم اینسرت APMT نشام دهنده شرایط ماشین کاری و گیرشی اینسرت می باشد .

 

                                                           

 

 

حرف پنجم اینسرت APMT نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

                                                           

 

 

 

حرف ششم اینسرت APMT نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                           

 

 

حرف هفتم اینسرت APMT نشان دهنده ار اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                            

 

 

حرف هشتم اینسرت APMT نشان دهنده فرم لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

                                                         

 

 

حرف نهم اینسرت APMT نشان دهنده مسیر برشی اینسرت می باشد .