ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت R245 سندویک | الماس R245 سندویک | تیغچه R245 سندویکاینسرت R245 سندویک | الماس R245 سندویک | تیغچه R245 سندویک

اینسرت R245 سندویک | الماس R245  سندویک | تیغچه R245 سندویک

 

 

اینسرت R245 سندویک مخصوص شرکت سندویک سوئد و برای کفتراشی استفاده می گردد .

اینسرت R245 سندویک دارای سایز های 12 و 18 می باشد .

 

 

معرفی اینسرت R245 سندویک

 

 

 

حرف اول اینسرت R245  سندویک ( R ) : نشان دهنده چپ و یا راست بودن اینسرت می باشد . ( راست : R , چپ : L )

 

 

 

 

حرف دوم  اینسرت R245 سندویک ( 245 ) : کد مخصوص شرکت سندویک می باشد .

 

 

 

 

حرف سوم اینسرت R245 سندویک ( 12 ) : نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف چهارم اینسرت R245  سندویک ( T3 ) : نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف ششم اینسرت 245 سندویک ( M ) : نشان دهنده کارایی لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف هفتم اینسرت R245 سندویک ( P ) : نشان دهنده گرید اول اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف هشتم اینسرت R245 سندویک ( M ) : نشان دهنده عملکرد اینسرت می باشد .