ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت R390 سندویک | الماس R390 سندویک | تیغچه R390 سندویکاینسرت R390 سندویک | الماس R390 سندویک | تیغچه R390 سندویک

اینسرت R390 سندویک | الماس R390 سندویک | تیغچه R390 سندویک

 

 

اینسرت R390 سندویک مخصوص شرکت سندویک سوئد و برای فرز کاری و کفتراشی استفاده می گردد .

اینسرت R390 سندویک دارای سایز های 11 و 17 می باشد و بسته به سایز اینسرت دارای R های مختلف از قبیل 0.2 ، 0.4 ، 0.8 ، 1.0 ، 1.2 ، 1.6 ، 24 و .... می باشد .

 

 

معرفی اینسرت R390 سندویک

 

 

 

حرف اول اینسرت R390 سندویک ( R ) : نشان دهنده چپ و یا راست بودن اینسرت می باشد . ( راست : R , چپ : L )

 

 

 

 

حرف دوم  اینسرت R390 سندویک ( 390 ) : کد مخصوص شرکت سندویک می باشد .

 

 

 

 

حرف سوم اینسرت R390 سندویک ( 17 ) : نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف چهارم اینسرت R390 سندویک ( 04 ) : نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد ( 4.76 : 04 ) .

 

 

 

 

حرف پنجم اینسرت R390 سندویک ( 08 ) : نشان دهندنه R اینسرت می باشد ( 0.8 : 08 ) .

 

 

 

 

حرف ششم اینسرت R390 سندویک ( M ) : نشان دهنده کارایی لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف هفتم اینسرت R390 سندویک ( P ) : نشان دهنده گرید اول اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف هشتم اینسرت R390 سندویک ( M ) : نشان دهنده عملکرد اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف نهم اینسرت R390 سندویک ( w ) : نشان دهنده وایپر بودن اینسرت می باشد .