ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت TPKN | الماس TPKN | تیغچه TPKNاینسرت TPKN | الماس TPKN | تیغچه TPKN

اینسرت TPKN | الماس TPKN | تیغچه TPKN

 

 

اینسرت TPKN برای فرز کاری و کفتراشی استفاده می گردد .

اینسرت TPKN دارای سایز های 16 و 22 می باشد .

 

 

معرفی اینسرت TPKN

 

 

                                                             

 

حرف اول اینسرت TPKN نشان دهنده شکل اینسرت می باشد .

 

                                                              

 

حرف دوم اینسرت TPKN نشان دهنده زاویه کناری اینسرت می باشد .

 

                                                             

 

حرف سوم اینسرت TPKN نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .

 

                                                             

 


حرف چهارم اینسرت TPKN نشام دهنده شرایط ماشین کاری و گیرشی اینسرت می باشد .

 

                                                           

 

 

حرف پنجم اینسرت TPKN نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

                                                           

 

 

 

حرف ششم اینسرت TPKN نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                           

 

 

حرف هفتم اینسرت TPKN نشان دهنده ار اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                            

 

 

حرف هشتم اینسرت TPKN نشان دهنده فرم لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

                                                         

 

 

حرف نهم اینسرت TPKN نشان دهنده مسیر برشی اینسرت می باشد .