ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

ساخت قلاویزساخت قلاویز

ساخت قلاویز

 

ساخت انواع قلاویز مخصوص و معمولی

ساخت انواع حدیده و قلاویز، ساخت قلاویزهای ماشینی ، ساخت قلاویزهای دستی ، ساخت قلاویز های مستقیم ، ساخت قلاویزهای ساده ، ساخت قلاویزهای مارپیچ ، ساخت قلاویز HSSE ، ساخت قلاویز کبالت دار ، ساخت قلاویزهای روکشدار ، ساخت قلاویزهای روکش طلایی ، ساخت قلاویزهای روکش TICN ، ساخت قلاویزهای OX ، ساخت قلاویزهای آب صابون خور ، ساخت قلاویز لقمه ای ، ساخت قلاویز لب الماس ، ساخت قلاویز الماس ، ساخت قلاویز کارباید ، ساخت قلاویز بلند ، ساخت قلاویز کوتاه و ........

انواع قلاویزهای دستی : ساخت قلاویز دستی میلیمتر ( MM ام ام ) DIN 352 ، ساخت قلاویز دستی میلیمتر دنده ریز ( MF ام اف ) DIN 2181 ، ساخت قلاویز دستی اینچیBSW DIN 351 ، ساخت قلاویز دستی اینچی UNC DIN 352 ( PREVIOUSLY DIN 351 ) ، ساخت قلاویز دستی اینچی UNF DIN 2181 ، ساخت قلاویز دستی اینچی UN ، ساخت قلاویز دستی UNEF ، ساخت قلاویز دستی اینچی NR ، ساخت قلاویز دستی اینچی لوله BSP ( G ) DIN 5157 ( PREVIOUSLY DIN 353 ) ، ساخت قلاویز دستی اینچی W DIN 477 ، ساخت قلاویز دستی اینچی NPT ، ساخت قلاویز دستی اینچی BSPT ، ساخت قلاویز دستی اینچی BSF DIN 351 ، ساخت قلاویز دستی اینچی PG ، ساخت قلاویز دستی TR ، ساخت ساخت انواع قلاویز دستی ، ساخت انواع قلاویز دستی لب الماس ، ساخت انواع

انواع قلاویز های ماشینی : ساخت قلاویز ماشینی میلیمتر ( MM ام ام ) ، ساخت قلاویز ماشینی میلیمتر دنده ریز ( MF ام اف ) ، ساخت قلاویز ماشینی دم نازک ، ساخت قلاویز ماشینی دم کلفت ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BSW ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UNC ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UNF ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UN ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UNEF ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی NR ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی لوله G ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BSP ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی W ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی NPT ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BSPT ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BSF ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی PG ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی TR ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی NPTF ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی RD ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BT ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی فرمینگ (ساخت قلاویز ماشینی اینچی با کالیت ) ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UNS ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی NPSM قلاویز ماشینی مهره زنی ، ساخت قلاویز عصایی ، ساخت با دین های : DIN371 – DIN376 – DIN374 – DIN351 – DIN352 – DIN2181 – DIN5157 – DIN2183 – DIN5156 – DIN357 – DIN477 – DIN405 ساخت انواع قلاویز ماشینی ، ساخت انواع قلاویز ماشینی لب الماس ، ساخت انواع قلاویز ماشینی الماس ( ساخت انواع قلاویز ماشینی کارباید ) ، ساخت قلاویز ماشینی دنده کبریتی ، ساخت قلاویز ماشینی TR و .....