ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته مرغک بلند ZPS
مته مرغک بلند ZPS

کد کالا: 662

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک ZPS
مته مرغک ZPS

کد کالا: 661

قیمت کالا

0 0 تومان
جعبه مته ZPS
جعبه مته ZPS

کد کالا: 659

قیمت کالا

0 0 تومان
مته ته مورس بلند ZPS
مته ته مورس بلند ZPS

کد کالا: 658

قیمت کالا

0 0 تومان
مته ته مورس ZPS
مته ته مورس ZPS

کد کالا: 657

قیمت کالا

0 0 تومان
مته بلند ZPS
مته بلند ZPS

کد کالا: 656

قیمت کالا

0 0 تومان
مته کبالت نیمه بلند ZPS
مته کبالت نیمه بلند ZPS

کد کالا: 655

قیمت کالا

0 0 تومان
مته کبالت ZPS
مته کبالت ZPS

کد کالا: 654

قیمت کالا

0 0 تومان
مته ZPS
مته ZPS

کد کالا: 653

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک HSS-EX وای جی
مته مرغک HSS-EX وای جی

کد کالا: 338

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک فرم R وای جی
مته مرغک فرم R وای جی

کد کالا: 337

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک فرم B وای جی
مته مرغک فرم B وای جی

کد کالا: 336

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک بلند YG
مته مرغک بلند YG

کد کالا: 335

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک YG
مته مرغک YG

کد کالا: 334

قیمت کالا

0 0 تومان
مته کوتاه کبالت دار YG1
مته کوتاه کبالت دار YG1

کد کالا: 250

قیمت کالا

0 0 تومان
مته کوتاه YG1
مته کوتاه YG1

کد کالا: 249

قیمت کالا

0 0 تومان
مته سوپر بلند YG1
مته سوپر بلند YG1

کد کالا: 248

قیمت کالا

0 0 تومان
مته فوق بلند YG1
مته فوق بلند YG1

کد کالا: 247

قیمت کالا

0 0 تومان
مته بلند YG1
مته بلند YG1

کد کالا: 246

قیمت کالا

0 0 تومان
مته ته کونیک HSSE وای جی وان
مته ته کونیک HSSE وای جی وان

کد کالا: 245

قیمت کالا

0 0 تومان
مته ته کونیک YG1
مته ته کونیک YG1

کد کالا: 244

قیمت کالا

0 0 تومان
مته نیمه بلند YG1
مته نیمه بلند YG1

کد کالا: 243

قیمت کالا

0 0 تومان
مته سر طلایی HSS-E وای جی وان
مته سر طلایی HSS-E وای جی وان

کد کالا: 242

قیمت کالا

0 0 تومان
مته سر طلایی YG1
مته سر طلایی YG1

کد کالا: 241

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک فرم R ماکینا تاکیم
مته مرغک فرم R ماکینا تاکیم

کد کالا: 160

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک فرم B ماکینا تاکیم
مته مرغک فرم B ماکینا تاکیم

کد کالا: 159

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک HSSE فرم A ماکینا تاکیم
مته مرغک HSSE فرم A ماکینا تاکیم

کد کالا: 155

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک طلایی فرم A ماکینا تاکیم
مته مرغک طلایی فرم A ماکینا تاکیم

کد کالا: 154

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک فرم A ماکینا تاکیم
مته مرغک فرم A ماکینا تاکیم

کد کالا: 153

قیمت کالا

0 0 تومان
مته دنباله مورس DIN345 ماکینا تاکیم
مته دنباله مورس DIN345 ماکینا تاکیم

کد کالا: 148

قیمت کالا

0 0 تومان