ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته راهنما کارباید NC120 هلیکس
مته راهنما کارباید NC120 هلیکس

کد کالا: 60

قیمت کالا

0 0 تومان
مته راهنما کارباید NC90 هلیکس
مته راهنما کارباید NC90 هلیکس

کد کالا: 59

قیمت کالا

0 0 تومان
مته مرغک کارباید MP402 هلیکس
مته مرغک کارباید MP402 هلیکس

کد کالا: 58

قیمت کالا

0 0 تومان
مته کارباید میکرو هلیکس
مته کارباید میکرو هلیکس

کد کالا: 56

قیمت کالا

0 0 تومان
مته کارباید روکش دار M30 هلیکس
مته کارباید روکش دار M30 هلیکس

کد کالا: 49

قیمت کالا

0 0 تومان
مته کارباید روکش دار M10 هلیکس
مته کارباید روکش دار M10 هلیکس

کد کالا: 48

قیمت کالا

0 0 تومان