ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

هد میکرومتر دیجیتال آسیمتو
هد میکرومتر دیجیتال آسیمتو

کد کالا: 966

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر دو پله شیار آسیمتو
میکرومتر دو پله شیار آسیمتو

کد کالا: 956

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر Jaw Type دیجیتال آسیمتو
میکرومتر Jaw Type دیجیتال آسیمتو

کد کالا: 951

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر Jaw Type آسیمتو
میکرومتر Jaw Type آسیمتو

کد کالا: 950

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر سیم آسیمتو
میکرومتر سیم آسیمتو

کد کالا: 948

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر ساعتی ( پاسومتر ) آسیمتو
میکرومتر ساعتی ( پاسومتر ) آسیمتو

کد کالا: 934

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر فک پیچگوشتی آسیمتو
میکرومتر فک پیچگوشتی آسیمتو

کد کالا: 930

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر دیسکی دیجیتال آسیمتو
میکرومتر دیسکی دیجیتال آسیمتو

کد کالا: 928

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر دیسکی آسیمتو
میکرومتر دیسکی آسیمتو

کد کالا: 927

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر لوله سریه 3261 اینسایز
میکرومتر لوله سریه 3261 اینسایز

کد کالا: 287

قیمت کالا

0 0 تومان
هد میکرومتر 6372-5WS اینسایز
هد میکرومتر 6372-5WS اینسایز

کد کالا: 286

قیمت کالا

0 0 تومان
هد میکرومتر سریه 6373 اینسایز
هد میکرومتر سریه 6373 اینسایز

کد کالا: 285

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر دیسکی سریه 3294 اینسایز
میکرومتر دیسکی سریه 3294 اینسایز

کد کالا: 280

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر دیسکی سریه 3282 اینسایز
میکرومتر دیسکی سریه 3282 اینسایز

کد کالا: 279

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر سوزنی سریه 3230 اینسایز
میکرومتر سوزنی سریه 3230 اینسایز

کد کالا: 277

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر سیم 3285-10 اینسایز
میکرومتر سیم 3285-10 اینسایز

کد کالا: 269

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر V شکل سریه 3290 اینسایز
میکرومتر V شکل سریه 3290 اینسایز

کد کالا: 266

قیمت کالا

0 0 تومان
میکرومتر دو قلو سریه 3235 اینسایز
میکرومتر دو قلو سریه 3235 اینسایز

کد کالا: 261

قیمت کالا

0 0 تومان