ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی نارکس سریه 3500
قلاویز ماشینی نارکس سریه 3500

کد کالا: 677

قیمت کالا

0 0 تومان
قلاویز ماشینی طلایی Narex سریه 1510
قلاویز ماشینی طلایی Narex سریه 1510

کد کالا: 674

قیمت کالا

0 0 تومان
جعبه مته و قلاویز دستی نارکس
جعبه مته و قلاویز دستی نارکس

کد کالا: 672

قیمت کالا

0 0 تومان
جعبه مته و قلاویز ماشینی نارکس
جعبه مته و قلاویز ماشینی نارکس

کد کالا: 670

قیمت کالا

0 0 تومان
قلاویز دستی UNF نارکس
قلاویز دستی UNF نارکس

کد کالا: 669

قیمت کالا

0 0 تومان
قلاویز دستی لوله G نارکس
قلاویز دستی لوله G نارکس

کد کالا: 668

قیمت کالا

0 0 تومان
قلاویز دستی دنده ریز نارکس
قلاویز دستی دنده ریز نارکس

کد کالا: 667

قیمت کالا

0 0 تومان
قلاویز دستی HSS-E نارکس
قلاویز دستی HSS-E نارکس

کد کالا: 666

قیمت کالا

0 0 تومان
قلاویز دستی NAREX
قلاویز دستی NAREX

کد کالا: 665

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC
اینسرت گام زنی داخل تراش ZCC

کد کالا: 590

قیمت کالا

0 0 تومان
اینسرت گام زنی رو تراش ZCC
اینسرت گام زنی رو تراش ZCC

کد کالا: 589

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده UNF ماکینا تاکیم
حدیده UNF ماکینا تاکیم

کد کالا: 233

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده UNC ماکینا تاکیم
حدیده UNC ماکینا تاکیم

کد کالا: 232

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده NPT ماکینا تاکیم
حدیده NPT ماکینا تاکیم

کد کالا: 231

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده لوله BSP ماکینا تاکیم
حدیده لوله BSP ماکینا تاکیم

کد کالا: 230

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده اینچی BSW ماکینا تاکیم
حدیده اینچی BSW ماکینا تاکیم

کد کالا: 229

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده میلیمتر ماکینا تاکیم
حدیده میلیمتر ماکینا تاکیم

کد کالا: 227

قیمت کالا

0 0 تومان
قلاویز ماشینی کومبو دور مشکی YG1
قلاویز ماشینی کومبو دور مشکی YG1

کد کالا: 214

قیمت کالا

0 0 تومان