ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک
الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک
الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک

الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک | الماس تراشکاری CNGG سندویک | الماس CNGG سندویک | الماس تراشکاری CNGG 120401-SGF 1115 سندویک | الماس تراشکاری CNGG 120402-SGF 1105 سندویک | الماس تراشکاری CNGG 120408-SGF 1125 سندویک | الماس تراشکاری CNGG 120412-SGF S05F سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12

مدل : CNGG

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CNGG 120401-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120401-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120401-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120401-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120401-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120401-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120401-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120402-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120402-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120402-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120402-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120402-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120402-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120402-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120404-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120404-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120404-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120404-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120404-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120404-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120404-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120408-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120408-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120408-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120408-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120408-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120408-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120408-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120412-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120412-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120412-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120412-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120412-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120412-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری CNGG 120412-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120401-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120401-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120401-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120401-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120401-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120401-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120401-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120402-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120402-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120402-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120402-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120402-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120402-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120402-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120404-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120404-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120404-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120404-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120404-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120404-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120404-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120408-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120408-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120408-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120408-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120408-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120408-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120408-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120412-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120412-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120412-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120412-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120412-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120412-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CNGG 120412-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک

 

الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک دارای سایز 12 می باشد .
الماس تراشکاری CNGG SGF سندویک دارای R های 1 - 2 - 4 - 8 و 12  می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری CNGG سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری CNGG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  الماس تراشکاری CNGG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری CNGG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  الماس تراشکاری CNGG سندویک نشان دهده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم   الماس تراشکاری CNGG سندویک نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  الماس تراشکاری CNGG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری CNGG با براده شکن SGF سندویک دارای گرید های با آلیاژ های استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است