ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری CNMA سندویک
الماس تراشکاری CNMA سندویک
الماس تراشکاری CNMA سندویک

الماس تراشکاری CNMA سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری CNMA سندویک | اینسرت تراشکاری CNMA سندویک | الماس CNMA SANDVIK | اینسرت CNMA SANDVIK | الماس تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک | الماس تراشکاری CNMA 120408-KR 3210 سندویک | الماس تراشکاری CNMA 120412-KR 3210 سندویک | اینسرت تراشکاری CNMA 120416-KR 3225 سندویک | الماس سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 16 و 19

مدل : CNMA

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری CNMA سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 120404-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 120408-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 120408-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 120412-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 120412-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 120416-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 120416-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 160612-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 160612-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 160616-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 160616-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 190608-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 190608-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 190612-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 190612-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 190616-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 190616-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 190624-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMA 190624-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120408-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120408-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120412-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120412-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120416-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120416-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 160612-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 160612-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 160616-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 160616-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 190608-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 190608-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 190612-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 190612-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 190616-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 190616-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 190624-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 190624-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMA سندویک

 

الماس تراشکاری CNMA سندویک دارای سایزهای  12 - 16 و 19 می باشد .
الماس تراشکاری CNMA سندویک دارای R های 4 - 8 - 12 - 16 و 24 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری CNMA سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل الماس تراشکاری CNMA سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم الماس تراشکاری CNMA سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه الماس تراشکاری CNMA سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم الماس تراشکاری CNMA سندویک نشان دهده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم الماس تراشکاری CNMA سندویک نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، الماس تراشکاری CNMA سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری CNMA سندویک مخصوص آلیاژ های چدن می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است