ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری CNMG KF سندویک
الماس تراشکاری CNMG KF سندویک
الماس تراشکاری CNMG KF سندویک

الماس تراشکاری CNMG KF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری CNMG KF سندویک | الماس سندویک | الماس تراشکاری سندویک | الماس تراش سندویک | الماس CNMG مخصوص چدن سندویک | الماس CNMG 12 سندویک | الماس CNMG با براده شکن KF سندویک | الماس تراشکاری CNMG 120404-KF 3210 سندویک | الماس تراشکاری CNMG 120412-KF 3210 سندویک | الماس SANDVIK

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12

مدل : CNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری CNMG MR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CNMG 120404-KF 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120404-KF 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-KF 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120408-KF 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-KF 3210 سندویک

الماس تراشکاری CNMG 120412-KF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-KF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120404-KF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-KF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-KF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-KF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-KF 3225 سندویک

الماس تراشکاری CNMG KF سندویک

 

الماس تراشکاری CNMG KF سندویک دارای سایز 12 می باشد .
الماس تراشکاری CNMG KF سندویک دارای R های 4 - 8 و 12 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده شکل الماسمی باشد ، شکل  الماس تراشکاری CNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماسمی باشد ، زاویه کناریه الماس تراشکاری CNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهده تلرانس الماسمی باشد .
حرف چهارم الماس تراشکاری CNMG سندویک نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، الماس تراشکاری CNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری CNMG با براده شکن KF سندویک مخصوص آلیاژ های چدن می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است