ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری SCMT UM سندویک
الماس تراشکاری SCMT UM سندویک
الماس تراشکاری SCMT UM سندویک

الماس تراشکاری SCMT UM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری SCMT UM سندویک | اینسرت SCMT سندویک | اینسرت تراشکاری SCMT سندویک |اینسرت تراش SCMT سندویک سوئد |اینسرت SCMT | اینسرت سندویک | الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 4315 سندویک | الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 1125 سندویک | الماس تراشکاری SCMT 120412-UM 4325 سندویک | سندویک سوئد

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 12

مدل : SCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری SCMT UM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 4315 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 4325 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 4335 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-UM 2220 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-UM 4315 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-UM 4325 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-UM 4335 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-UM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-UM 2220 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120412-UM 4315 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120412-UM 4325 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120412-UM 4335 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120412-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120412-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120412-UM 2025 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120412-UM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-UM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-UM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-UM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-UM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-UM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-UM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-UM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-UM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-UM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-UM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-UM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-UM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-UM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-UM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120412-UM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT UM سندویک

 

اینسرت تراشکاری SCMT UM سندویک​​​​​​​ دارای سایز های 09 و 12 می باشد .
اینسرت تراشکاری SCMT UM سندویک​ دارای R های 8 و 12 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری SCMT سندویک با براده شکن UM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است