ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری SNMG MR سندویک
الماس تراشکاری SNMG MR سندویک
الماس تراشکاری SNMG MR سندویک

الماس تراشکاری SNMG MR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری SNMG MR سندویک | الماس تراشکاری سندویک | الماس تراشکاری SNMG سندویک | الماس تراشکاری SNMG SANDVIK | الماس SNMG سندویک سوئد | الماس تراش سندویک | الماس تراشکاری SNMG با براده شکن MR سندویک | الماس تراشکاری SNMG 120408-MR 2025 سندویک | الماس تراشکاری SNMG 190624-MR 2015 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 15 و 19

مدل : SNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری SNMG MR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری SNMG 120408-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120408-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 120412-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150612-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 150616-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190612-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190616-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190624-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190624-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190624-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMG 190624-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120408-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 120412-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150612-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 150616-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190612-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190616-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190624-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190624-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190624-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMG 190624-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMG MR سندویک

 

الماس تراشکاری SNMG MRسندویک دارای سایزهای 12 -15 و 19 می باشد .
الماس تراشکاری SNMG MR سندویک دارای R های 8 - 12 - 16 و 24 می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری SNMG سندویک 4 گوش و یا مربع شکل می باشد .
حرف دوم  الماس تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری SNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  الماس تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم   الماس تراشکاری SNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،
الماس تراشکاری SNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری SNMG با براده شکن MR سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است