ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری SNMM PR سندویک
الماس تراشکاری SNMM PR سندویک
الماس تراشکاری SNMM PR سندویک

الماس تراشکاری SNMM PR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری SNMM PR سندویک | الماس تراشکاری سندویک | الماس تراشکاری SNMM سندویک | الماس تراشکاری SNMM SANDVIK | الماس SNMM سندویک سوئد | الماس تراش سندویک | الماس تراشکاری SNMM با براده شکن PR سندویک | الماس تراشکاری SNMM 190624-PR 4335 سندویک | الماس تراشکاری SNMM 150616-PR 4305 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری SNMM PR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری SNMM 120408-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120408-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120408-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120408-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120412-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120412-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120412-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120412-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150612-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150612-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150612-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150612-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150616-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150616-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150616-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150616-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190612-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190612-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190612-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190612-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190616-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190616-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190616-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190616-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190624-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190624-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190624-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190624-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120408-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120408-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120408-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120408-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120412-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120412-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120412-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120412-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150612-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150612-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150612-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150612-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150616-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150616-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150616-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150616-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190612-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190612-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190612-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190612-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM PR سندویک

 

الماس تراشکاری SNMM PR سندویک در سایز 12 - 15 و 19 می باشد .
الماس تراشکاری SNMM PR سندویک دارای R های 8 - 12 - 16 و 24 می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری SNMM سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری SNMM سندویک 4 گوش یا مربع شکل می باشد .
حرف دوم الماس تراشکاری SNMM سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری SNMM سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم الماس تراشکاری SNMM سندویک نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم الماس تراشکاری SNMM سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  الماس تراشکاری SNMM سندویک سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری SNMM با براده شکن PR سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است