ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری TNMG SF سندویک
الماس تراشکاری TNMG SF سندویک
الماس تراشکاری TNMG SF سندویک

الماس تراشکاری TNMG SF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری TNMG SF سندویک | الماس تراشکاری TNMG سندویک | الماس تراشکاری TNMG SANDVIK | الماس TNMG سندویک | خرید الماس TNMG سندویک | فروش الماس TNMG سندویک | قیمت الماس TNMG سندویک | الماس سندویک | الماس تراشکاری TNMG 160404-SF 1115 سندویک | الماس تراشکاری TNMG 160408-SF 1125 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : TNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

الماس تراشکاری TNMG SF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TNMG 160404-SF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-SF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-SF 1105 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-SF H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-SF S05F سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-SF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-SF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-SF 1105 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-SF H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-SF S05F سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-SF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-SF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-SF 1105 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-SF H13A سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-SF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-SF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-SF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-SF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-SF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-SF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-SF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-SF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-SF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-SF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-SF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-SF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-SF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-SF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-SF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-SF S05F سندویک

الماس تراشکاری TNMG SF سندویک

 

الماس تراشکاری TNMG SF سندویک​​​​​​​ دارای سایز 16 می باشد .
الماس تراشکاری TNMG SF سندویک​ دارای R های 4 - 8 و 12 می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری TNMG سندویک​ 3 گوش یا مثلث شکل می باشد .
حرف دوم الماس تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری TNMG سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم الماس تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم الماس تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  الماس تراشکاری TNMG سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری TNMG سندویک با براده شکن SF دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است