ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

الماس تراشکاری VNMG QM سندویک
الماس تراشکاری VNMG QM سندویک
الماس تراشکاری VNMG QM سندویک

الماس تراشکاری VNMG QM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری VNMG QM سندویک | الماس VNMG سندویک | الماس تراشکاری VNMG سندویک |الماس تراش VNMG سندویک سوئد |الماس VNMG | الماس سندویک | الماس سندویک | الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 1105 سندویک | الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 1115 سندویک | الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 2025 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : VNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

لماس تراشکاری VNMG QM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری VNMG QM سندویک

 

الماس تراشکاری VNMG QM سندویک​​​​​​​ دارای سایز 16 می باشد .
الماس تراشکاری VNMG QM سندویک​ دارای R های 4 ، 8 و 12 می باشد .
حرف اول الماس  تراشکاری VNMG سندویک​ نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس  تراشکاری VNMG سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم الماس تراشکاری VNMG سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری VNMG سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم الماس تراشکاری VNMG سندویک​ نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم الماس تراشکاری VNMG سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  الماس تراشکاری VNMG سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری VNMG سندویک با براده شکن QM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن و سوپر آلیاژ می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است