ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC
اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC
اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC | الماس آلومینیوم تراش APKT ZCC | تیغچه آلومینیوم تراش APKT ZCC | اینسرت آلومینیوم تراش APKT زد سی سی | الماس آلومینیوم تراش APKT زد سی سی | تیغچه آلومینیوم تراش APKT زد سی سی | الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC | الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 و 16

مدل : APKT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس APKT ZCC

تیغچه APKT ZCC

اینسرت APKT ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

خرید الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

خرید الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

خرید الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

خرید الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

خرید الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

خرید الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

فروش الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

فروش الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

فروش الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

فروش الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

فروش الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

فروش الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

قیمت الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

قیمت الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

قیمت الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

قیمت الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

قیمت الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

قیمت الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

عکس الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD101 ZCC

عکس الماس آلومینیوم تراش APKT 11T304-LH YD201 ZCC

عکس الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD101 ZCC

عکس الماس آلومینیوم تراش APKT 11T308-LH YD201 ZCC

عکس الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD101 ZCC

عکس الماس آلومینیوم تراش APKT 160408-LH YD201 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC

 

اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC در سایزهای 11 و 16 موجود می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC در R های 04 و 08 موجود می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC دارای براده شکن یا گل LH می باشد .
حرف اول اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC مستطیل شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت آلومینیوم تراش APKT زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش APKT ZCC دارای 1 نوع گرید YD برای قطعات با آلیاژ آلومینیوم می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش VCAPKT ZCC مخصوص آلومینیوم می باشد .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است