ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC
اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC
اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC

SCGX POSITIVE INSERTS

اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC | الماس آلومینیوم تراش SCGX ZCC | تیغچه آلومینیوم تراش SCGX ZCC | اینسرت آلومینیوم تراش SCGX زد سی سی | الماس آلومینیوم تراش SCGX زد سی سی | تیغچه آلومینیوم تراش SCGX زد سی سی | اینسرت SCGX ZCC | الماس SCGX ZCC | عکس خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 و 12

مدل : SCGX

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس SCGX ZCC

تیغچه SCGX ZCC

اینسرت SCGX ZCC

اینسرت تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

فروش خرید الماس تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

فروش خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

فروش خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

فروش خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

فروش خرید تیغچه تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

فروش خرید تیغچه تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

عکس خرید الماس تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

عکس خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T302-LH YD101 ZCC

عکس خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T304-LH YD101 ZCC

عکس خرید تیغچه تراشکاری SCGX 09T308-LH YD101 ZCC

عکس خرید تیغچه تراشکاری SCGX 120404-LH YD101 ZCC

عکس خرید تیغچه تراشکاری SCGX 120408-LH YD101 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC

 

اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC در سایز 09 و 12موجود می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC در R های 02 - 04 و 08 موجود می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC دارای براده شکن یا گل LH می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC دارای 1 نوع گرید YD برای قطعات با آلیاژ آلومینیوم می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش SCGX ZCC مخصوص آلومینیوم می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است