ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC
اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC
اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC

VCGX POSITIVE INSERTS

اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC | الماس آلومینیوم تراش VCGX ZCC | تیغچه آلومینیوم تراش VCGX ZCC | اینسرت آلومینیوم تراش VCGX زد سی سی | الماس آلومینیوم تراش VCGX زد سی سی | اینسرت TCGX ZCC | الماس TCGX ZCC | الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC | الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 - 16 و22

مدل : VCGX

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس VCGX ZCC

تیغچه VCGX ZCC

اینسرت VCGX ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

خرید اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

خرید الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

خرید تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

فروش اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

فروش الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

فروش تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

قیمت اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

قیمت الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

قیمت تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

عکس اینسرت تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

عکس الماس تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110202-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110204-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110301-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110302-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110304-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 110308-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 160402-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 160404-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 160408-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 160412-LH YD201 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD101 ZCC

عکس تیغچه تراشکاری VCGX 220530-LH YD201 ZCC

اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC

 

اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC در سایزهای 11 - 16 و 22 موجود می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC در R های 01 - 02 - 04 - 08 - 12 و 30 موجود می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC دارای براده شکن یا گل LH می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC دارای 1 نوع گرید YD برای قطعات با آلیاژ آلومینیوم می باشد .
اینسرت آلومینیوم تراش VCGX ZCC مخصوص آلومینیوم می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است