ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری CCET سندویک
اینسرت تراشکاری CCET سندویک
اینسرت تراشکاری CCET سندویک

اینسرت تراشکاری CCET سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری CCET سندویک | اینسرت تراشکاری CCET سندویک | اینسرت تراشکاری CCET SANDVIK | اینسرت CCET سندویک | خرید اینسرت CCET سندویک | فروش اینسرت CCET سندویک | قیمت اینسرت CCET سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری CCET 060201-UM 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری CCET 060204-UM 1125 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06

مدل : CCET

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری CCET سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CCET 060201-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCET 060201-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCET 060201-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CCET 060202-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCET 060202-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCET 060202-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری CCET 060204-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری CCET 060204-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری CCET 060204-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060201-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060201-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060201-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060202-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060202-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060202-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060204-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060204-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET 060204-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری CCET سندویک

 

اینسرت تراشکاری CCET UM سندویک​​​​​​​ دارای سایز 06 می باشد .
اینسرت تراشکاری CCET UM سندویک​ دارای R های 1 - 2 و 4 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری CCET سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری CCET سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری CCET سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری CCET سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری CCET سندویک​ نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری CCET سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری CCET سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری CCET سندویک با براده شکن UM دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است