ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک
اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک
اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک | الماس تراشکاری CCMT سندویک | الماس تراشکاری CCMT SANDVIK | الماس CCMT سندویک | خرید الماس CCMT سندویک | فروش الماس CCMT سندویک | قیمت الماس CCMT سندویک | الماس سندویک | اینسرت تراشکاری CCMT 120412-KR 3225 سندویک | اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-KR 3210 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 - 09 و 12

مدل : CCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CCMT 060208-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 060208-KR H13A سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T308-KR H13A سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T312-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T312-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 09T312-KR H13A سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120408-KR H13A سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری CCMT 120412-KR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 060208-KR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T308-KR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T312-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T312-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 09T312-KR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120408-KR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT 120412-KR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک

 

اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 06 - 09 و 12 می باشد .
اینسرت تراشکاری CCMT KR سندویک​ دارای R های8 و 12 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری CCMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری CCMT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری CCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری CCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری CCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری CCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری CCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری CCMT سندویک با براده شکن KR دارای گرید مخصوص با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است