ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )
اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )
اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

CNMA 120404-KR 3210

اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK ) | الماس تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK ) | تیغچه تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK ) | اینسرت CNMA 120404-KR 3210 سندویک | اینسرت فینیش سندویک | اینسرت CNMA سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12

مدل : CNMA

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

خرید اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

فروش اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

قیمت اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

عکس اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

واردات اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

نمایندگی اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

الماس تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

اینسرت QPMT سندویک

تیغچه QPMT سندویک

الماس QPMT سندویک

اینسرت CNMA 120404-KR 3210 سندویک

خرید اینسرت CNMA 120404-KR 3210 سندویک

فروش اینسرت CNMA 120404-KR 3210 سندویک

قیمت اینسرت CNMA 120404-KR 3210 سندویک

عکس اینسرت CNMA 120404-KR 3210 سندویک

واردات اینسرت CNMA 120404-KR 3210 سندویک

نمایندگی اینسرت CNMA 120404-KR 3210 سندویک

الماس CNMA 120404-KR 3210 سندویک

خرید الماس CNMA 120404-KR 3210 سندویک

فروش الماس CNMA 120404-KR 3210 سندویک

قیمت الماس CNMA 120404-KR 3210 سندویک

عکس الماس CNMA 120404-KR 3210 سندویک

واردات الماس CNMA 120404-KR 3210 سندویک

نمایندگی الماس CNMA 120404-KR 3210 سندویک

تیغچه CNMA 120404-KR 3210 سندویک

خرید تیغچه CNMA 120404-KR 3210 سندویک

فروش تیغچه CNMA 120404-KR 3210 سندویک

قیمت تیغچه CNMA 120404-KR 3210 سندویک

عکس تیغچه CNMA 120404-KR 3210 سندویک

واردات تیغچه CNMA 120404-KR 3210 سندویک

نمایندگی تیغچه CNMA 120404-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK )

 

حرف اول اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( C ) : نشان دهنده شکل اینسرت می باشد .

حرف دوم اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( N ) : نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ( صفر درجه = N ) .

حرف سوم اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( M ) : نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .

حرف چهارم اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( A ) : نشان دهنده سیستم گیرشی اینسرت می باشد .

حرف پنجم اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( 12 ) : نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

حرف ششم اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( 04 ) : نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

حرف هفتم اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( 04 ) : نشان دهنده R اینسرت می باشد .

اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک مناسب برای آلیاژ چدن می باشد .

صنعت پرداز نوین نمایندگی اینسرت تراشکاری CNMA 120404-KR 3210 سندویک ( SANDVIK ) می باشد .

 

نظری ثبت نشده است