ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری CNMA ZCC
اینسرت تراشکاری CNMA ZCC
اینسرت تراشکاری CNMA ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA ZCC

CNMA NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری CNMA ZCC | الماس تراشکاری CNMA ZCC | تیغچه تراشکاری CNMA ZCC | الماس CNMA ZCC | اینسرت CNMA ZCC | تیغچه CNMA ZCC | اینسرت تراشکاری CNMA زد سی سی | الماس تراشکاری CNMA زد سی سی | تیغچه تراشکاری CNMA زد سی سی | الماس تراشکاری چدن CNMA ZCC | اینسرت تراشکاری چدن CNMA ZCC | اینسرت ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 16و 19

مدل : CNMA

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس CNMA ZCC

تیغچه CNMA ZCC

اینسرت CNMA ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120404 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120404 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120404 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120404 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120408 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120408 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120408 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120408 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120412 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120412 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120412 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120412 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120416 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120416 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 120416 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160608 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160608 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160612 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160612 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160616 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160616 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160616 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160620 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 160630 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 190612 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 190612 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 190612 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 190616 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 190616 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA 190616 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120404 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120404 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120404 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120404 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120408 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120408 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120408 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120408 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120412 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120412 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120412 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120412 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120416 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120416 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 120416 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160608 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160608 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160612 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160612 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160616 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160616 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160616 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160620 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 160630 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 190612 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 190612 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 190612 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 190616 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 190616 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMA 190616 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120404 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120404 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120404 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120404 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120408 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120408 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120408 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120408 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120412 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120412 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120412 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120412 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120416 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120416 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 120416 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160608 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160608 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160612 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160612 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160616 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160616 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160616 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160620 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 160630 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 190612 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 190612 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 190612 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 190616 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 190616 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMA 190616 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMA ZCC

 

اینسرت تراشکاری CNMA ZCC در سایز های 12 - 16 و 19 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMA ZCC در R های 04 - 08 - 12 - 16 - 20 و 30 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMA ZCC دارای 1 نوع گرید YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است