ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک
اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک
اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک | اینسرت تراشکاری CNMM PR SANDVIK | الماس CNMM سندویک | الماس CNMM SANDVIK | اینسرت تراشکاری CNMM 190624-PR 4335 سندویک | اینسرت تراشکاری CNMM 190616-PR 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری CNMM 190612-PR 4305 سندویک | اینسرت تراشکاری CNMM 120408-PR 4305 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 16 و 19

مدل : CNMM

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری CNMM 120408-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120408-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120408-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120408-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120412-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120412-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120412-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120412-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120416-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120416-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120416-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 120416-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160608-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160608-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160608-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160608-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160612-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160612-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160612-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160612-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160616-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160616-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160616-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 160616-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190612-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190612-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190612-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190612-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190616-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190616-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190616-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190616-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190624-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190624-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190624-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری CNMM 190624-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120408-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120408-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120408-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120408-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120412-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120412-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120412-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120412-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120416-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120416-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120416-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 120416-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160608-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160608-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160608-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160608-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160612-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160612-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160612-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160612-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160616-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160616-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160616-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 160616-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190612-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190612-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190612-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190612-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190616-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190616-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190616-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190616-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190624-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190624-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190624-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM 190624-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک

 

اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک دارای سایزهای  12 - 16 و 19 می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMM PR سندویک دارای R های 8 - 12 - 16 و 24 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری CNMM سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل اینسرت تراشکاری CNMM سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری CNMM سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه اینسرت تراشکاری CNMM سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری CNMM سندویک نشان دهده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری CNMM سندویک نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت تراشکاری CNMM سندویک سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری CNMM با براده شکن PR سندویک دارای گرید های مخصوص آلیاژ های چدن و استنلس استیل می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است