ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DCET سندویک
اینسرت تراشکاری DCET سندویک
اینسرت تراشکاری DCET سندویک

اینسرت تراشکاری DCET سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DCET سندویک | اینسرت DCET سندویک | اینسرت تراشکاری DCET سندویک | اینسرت تراش DCET سندویک سوئد |اینسرت DCET | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری DCET 11T304-UM 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری DCET 11T301-UM 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری DCET 070200-UM 1125 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 07 - 11

مدل : DCET

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DCET سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DCET 070200-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCET 070200-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCET 070200-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCET 070201-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCET 070201-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCET 070201-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T301-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T301-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T301-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T302-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T302-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T302-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T304-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T304-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCET 11T304-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 070200-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 070200-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 070200-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 070201-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 070201-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 070201-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T301-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T301-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T301-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T302-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T302-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T302-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T304-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T304-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET 11T304-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCET سندویک

 

اینسرت تراشکاری DCET سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 07 - 11 می باشد .
اینسرت تراشکاری DCET سندویک​ دارای R های  00 - 01 - 02 - 04 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DCET سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DCET سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری DCET سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DCET سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری DCET سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری DCET سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری DCET سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری DCET سندویک با براده شکن UM دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل ، آلومینیوم ، سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است