ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک
اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک
اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک | اینسرت DCMT سندویک | اینسرت تراشکاری DCMT سندویک | اینسرت تراش DCMT سندویک سوئد |اینسرت DCMT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 1125 سندویک | اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-MM 2035 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 07 - 11

مدل : DCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DCMT 070204-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-MM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070208-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070208-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070208-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070208-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070208-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070208-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070208-MM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-MM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-MM 1105 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T312-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T312-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T312-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T312-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T312-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T312-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T312-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070208-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T312-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک

 

اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 07 - 11 می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT MM سندویک​ دارای R های 04 - 08 - 12 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT سندویک با براده شکن MM دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است