ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک
اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک
اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک | اینسرت DCMT سندویک | اینسرت تراشکاری DCMT سندویک | اینسرت تراش DCMT سندویک سوئد |اینسرت DCMT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-PF 5015 سندویک | اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-PF 4315 سندویک | اینسرت تراشکاری DCMT 070204-PF 4325 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 07 - 11

مدل : DCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DCMT 070202-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070202-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070202-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 070204-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T302-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T302-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T302-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T304-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری DCMT 11T308-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070202-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070202-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070202-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 070204-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T302-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T304-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT 11T308-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک

 

اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 07 - 11 می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT PF سندویک​ دارای R های 02 - 04 - 08 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری DCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری DCMT سندویک با براده شکن PF دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است