ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک
اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک
اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک | اینسرت تراشکاری DNGG سندویک | اینسرت DNGG سندویک | الماس DNGG سندویک | اینسرت تراشکاری DNGG 150601-SGF 1115 سندویک | اینسرت تراشکاری DNGG 150604-SGF 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری DNGG 150602-SGF 1125 سندویک | اینسرت تراشکاری DNGG 150612-SGF H13A سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 15

مدل : DNGG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNGG 150401-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150401-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150401-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150401-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150401-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150402-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150402-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150402-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150402-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150402-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150404-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150404-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150404-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150404-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150404-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150408-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150408-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150408-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150408-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150408-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150412-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150412-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150412-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150412-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150412-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150604-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150604-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150604-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150604-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150604-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150608-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150608-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150608-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150608-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150608-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150612-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150612-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150612-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150612-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری DNGG 150612-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150401-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150401-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150401-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150401-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150401-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150402-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150402-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150402-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150402-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150402-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150404-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150404-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150404-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150404-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150404-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150408-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150408-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150408-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150408-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150408-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150412-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150412-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150412-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150412-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150412-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150604-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150604-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150604-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150604-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150604-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150608-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150608-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150608-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150608-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150608-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150612-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150612-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150612-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150612-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG 150612-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک

 

اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک در سایز 15 می باشد .
اینسرت تراشکاری DNGG SGF سندویک دارای R های 1 - 2 - 4 - 8 و 12 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DNGG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DNGG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری DNGG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DNGG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری DNGG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری DNGG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری DNGG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری DNGG با براده شکن SGF سندویک دارای گرید های با آلیاژ استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است