ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMA ZCC
اینسرت تراشکاری DNMA ZCC
اینسرت تراشکاری DNMA ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA ZCC

DNMA NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری DNMA ZCC | الماس تراشکاری DNMA ZCC | تیغچه تراشکاری DNMA ZCC | اینسرت تراشکاری DNMA زد سی سی | الماس تراشکاری DNMA زد سی سی | تیغچه تراشکاری DNMA زد سی سی | الماس تراشکاری چدنی DNMA ZCC | تیغچه تراشکاری چدنی DNMA ZCC | اینسرت تراشکاری چدنی DNMA ZCC | اینسرت تراشکاری ZCC | اینسرت ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 و 15

مدل : DNMA

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس DNMA ZCC

تیغچه DNMA ZCC

اینسرت DNMA ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 110416 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 110424 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150404 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150408 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150408 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150408 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150408 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150604 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150604 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150604 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150604 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150608 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150608 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150608 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150608 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150612 YBD052 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150612 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150612 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150616 YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150616 YBD151 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA 150616 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 110416 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 110424 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150404 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150408 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150408 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150408 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150408 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150604 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150604 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150604 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150604 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150608 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150608 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150608 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150608 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150612 YBD052 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150612 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150612 YBD152 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150616 YBD102 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150616 YBD151 ZCC

الماس تراشکاری DNMA 150616 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 110416 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 110424 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150404 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150408 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150408 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150408 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150408 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150604 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150604 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150604 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150604 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150608 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150608 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150608 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150608 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150612 YBD052 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150612 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150612 YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150616 YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150616 YBD151 ZCC

تیغچه تراشکاری DNMA 150616 YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری DNMA ZCC

 

اینسرت تراشکاری DNMA ZCC در سایز های 11 و 15 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMA ZCC در R های 04 - 08 - 12 - 16 و 24 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMA ZCC دارای1 نوع گرید YBD برای قطعات چدنی می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است