ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG با براده شکن K سندویک | اینسرت DNMG سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150608R-K 2035 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150608L-K 4315 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150604R-K 4325 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 15

مدل : DNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMG 150404L-K 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404L-K 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404L-K 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404L-K 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404R-K 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404R-K 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404R-K 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150404R-K 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408L-K 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408L-K 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408L-K 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408L-K 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408R-K 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408R-K 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408R-K 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408R-K 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604L-K 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604L-K 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604L-K 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604L-K 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604R-K 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604R-K 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604R-K 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150604R-K 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608L-K 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608L-K 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608L-K 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608L-K 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608R-K 1525 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608R-K 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608R-K 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608R-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404L-K 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404L-K 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404L-K 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404L-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404R-K 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404R-K 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404R-K 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150404R-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408L-K 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408L-K 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408L-K 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408L-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408R-K 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408R-K 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408R-K 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408R-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604L-K 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604L-K 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604L-K 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604L-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604R-K 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604R-K 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604R-K 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150604R-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608L-K 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608L-K 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608L-K 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608L-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608R-K 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608R-K 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608R-K 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608R-K 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک

 

اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک در سایز 15 و به شکل چپ و راست می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG K سندویک دارای R های 4 و 8 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG با براده شکن K سندویک دارای گرید های با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است