ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت DNMG سندویک | اینسرت DNMG سندویک با براده شکن MM | اینسرت تراش DNMG سندویک | اینسرت DNMG 11 سندویک | اینسرت DNMG 15 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MM 2035 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MM 2015 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 و 15

مدل : DNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMG 110408-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110408-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 110412-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110408-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 110412-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک

 

اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک در سایزهای 11 و 15 می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG MM سندویک دارای R های 8 و 12 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG با براده شکن MM سندویک دارای گرید های مخصوص با آلیاژ های استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است