ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG سندویک | اینسرت DNMG سندویک | اینسرت تراش DNMG سندویک | اینسرت DNMG با براده شکن MR سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150616-MR 2035 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MR 2220 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MR 2015 سندویک | اینسرت طلایی

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 15

مدل : DNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMG 150408-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150416-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150416-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150416-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150416-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-MR 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150416-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150416-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150416-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150416-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک

 

اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک در سایز 15 می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG MR سندویک دارای R های 8 - 12 و 16 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری DNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMG با براده شکن MR سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است