ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMG SMR سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG SMR سندویک
اینسرت تراشکاری DNMG SMR سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG SMR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

الماس تراشکاری DNMG SMR سندویک | الماس تراش DNMG سندویک | الماس DNMG سندویک | الماس DNMG با براده شکن SMR سندویک | الماس سندویک | الماس تراشکاری DNMG 150408-SMR 1115 سندویک | الماس تراشکاری DNMG 150608-SMR 1125 سندویک | الماس تراشکاری DNMG 150608-SMR 2025 سندویک | الماس سندویک سوئد

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 15

مدل : DNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMG 150408-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150408-SMR S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150412-SMR S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150608-SMR S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150612-SMR S05F سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-SMR 1115 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-SMR 1125 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-SMR 2025 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-SMR 1105 سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-SMR H13A سندویک

الماس تراشکاری DNMG 150616-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150408-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150412-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150608-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150612-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-SMR 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-SMR 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-SMR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-SMR 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-SMR H13A سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG 150616-SMR S05F سندویک

اینسرت تراشکاری DNMG SMR سندویک

الماس تراشکاری DNMG SMR سندویک

 

الماس تراشکاری DNMG SMR سندویک در سایز 15 می باشد .
الماس تراشکاری DNMG SMR سندویک دارای R های 8 - 12 و 16 می باشد .
حرف اول الماس تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده شکل الماس می باشد ، شکل  الماس تراشکاری DNMG سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  الماس تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده زاویه کناریه الماس می باشد ، زاویه کناریه  الماس تراشکاری DNMG سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  الماس تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده تلرانس الماس می باشد .
حرف چهارم   الماس تراشکاری DNMG سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،
الماس تراشکاری DNMG سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
الماس تراشکاری DNMG با براده شکن SMR سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ های استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
الماس سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت الماس سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است