ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک
اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک
اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک | اینسرت تراشکاری DNMX سندویک | اینسرت تراشکاری وایپر DNMX سندویک | اینسرت DNMX سندویک | اینسرت وایپر سندویک | اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WMX 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WMX 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری DNMX 150616-WMX 4315 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 15

مدل : DNMX

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری DNMX 150408-WMX 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WMX 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WMX 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WMX 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WMX 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150408-WMX 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WMX 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WMX 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WMX 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WMX 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WMX 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150412-WMX 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150416-WMX 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150416-WMX 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150416-WMX 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150416-WMX 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150416-WMX 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150416-WMX 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WMX 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WMX 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WMX 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WMX 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WMX 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150608-WMX 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WMX 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WMX 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WMX 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WMX 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WMX 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150612-WMX 3225 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150616-WMX 4305 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150616-WMX 4315 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150616-WMX 4325 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150616-WMX 2015 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150616-WMX 3210 سندویک

الماس تراشکاری DNMX 150616-WMX 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WMX 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WMX 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WMX 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WMX 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WMX 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150408-WMX 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WMX 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WMX 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WMX 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WMX 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WMX 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150412-WMX 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150416-WMX 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150416-WMX 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150416-WMX 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150416-WMX 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150416-WMX 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150416-WMX 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WMX 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WMX 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WMX 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WMX 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WMX 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150608-WMX 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WMX 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WMX 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WMX 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WMX 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WMX 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150612-WMX 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150616-WMX 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150616-WMX 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150616-WMX 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150616-WMX 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150616-WMX 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX 150616-WMX 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک

 

اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک در سایز 15 می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMX WMX سندویک دارای R های 8 - 12 و 16 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری DNMX سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری DNMX سندویک لوزی می باشد .
حرف دوم  اینسرت تراشکاری DNMX سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری DNMX سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم  اینسرت تراشکاری DNMX سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم   اینسرت تراشکاری DNMX سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،
اینسرت تراشکاری DNMX سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری DNMX با براده شکن WMX سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ های استنلس استیل ، فولاد و چدن می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است