ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک
اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک
اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک | اینسرت SCMT سندویک | اینسرت تراشکاری SCMT سندویک |اینسرت تراش SCMT سندویک سوئد |اینسرت SCMT | اینسرت سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت CCMT سندویک | اینسرت تراش CCMT سندویک | اینسرت SCMT سندویک ا اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری سندویک | اینسرت تراشکاری SCMT سندویک سوئد

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 12

مدل : SCMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری SCMT 09T304-KM 3210 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T304-KM 3225 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T304-KM H13A سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-KM 3210 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-KM 3225 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 09T308-KM H13A سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-KM 3210 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-KM 3225 سندویک

الماس تراشکاری SCMT 120408-KM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-KM 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-KM 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T304-KM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-KM 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-KM 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 09T308-KM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-KM 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-KM 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT 120408-KM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک

 

اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 09 و 12 می باشد .
اینسرت تراشکاری SCMT KM سندویک​ دارای R های 4 و 8 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری SCMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری SCMT سندویک با براده شکن KM دارای گرید مخصوص با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است