ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری SNMA سندویک
اینسرت تراشکاری SNMA سندویک
اینسرت تراشکاری SNMA سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری SNMA سندویک | اینسرت تراشکاری سندویک | اینسرت تراشکاری SNMA سندویک | اینسرت تراشکاری SNMA SANDVIK | اینسرت SNMA سندویک سوئد | اینسرت تراش سندویک | اینسرت تراشکاری SNMA 190616-KR 3225 سندویک | اینسرت تراشکاری SNMA 120412-KR 3210 سندویک | اینسرت تراشکاری SNMA 150616-KR 3210 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 12 - 15 و 19

مدل : SNMA

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری SNMA سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری SNMA 090308-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 090308-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 120408-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 120408-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 120412-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 120412-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 120416-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 120416-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 150612-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 150612-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 150616-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 150616-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 190608-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 190608-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 190612-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 190612-KR 3225 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 190616-KR 3210 سندویک

الماس تراشکاری SNMA 190616-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 090308-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 090308-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 120408-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 120408-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 120412-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 120412-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 120416-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 120416-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 150612-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 150612-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 150616-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 150616-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 190608-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 190608-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 190612-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 190612-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 190616-KR 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA 190616-KR 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMA سندویک

 

اینسرت تراشکاری SNMA سندویک در سایز 9 - 12 - 15 و 19 می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMA سندویک دارای R های 8 - 12 و 16 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری SNMA سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری SNMA سندویک 4 گوش یا مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری SNMA سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری SNMA سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری SNMA سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری SNMA سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری SNMA سندویک سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMA سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است