ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک
اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک
اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک | اینسرت تراشکاری سندویک | اینسرت تراشکاری SNMM سندویک | اینسرت تراشکاری SNMM SANDVIK | اینسرت SNMM سندویک سوئد | اینسرت تراش سندویک | اینسرت تراش SNMM با براده شکن MR سندویک | اینسرت تراشکاری SNMM 190632- MR 4335 سندویک | اینسرت تراشکاری SNMM 190612- MR 2035 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 15 و 19

مدل : SNMM

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری SNMM 120408-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120408- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120408- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120408- MR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120412-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120412- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120412- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120412- MR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120416-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120416- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120416- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 120416- MR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150612-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150612- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150612- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150612- MR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150616-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150616- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150616- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 150616- MR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190612-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190612- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190612- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190612- MR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190616-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190616- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190616- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190616- MR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190624-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190624- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190624- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190624- MR 4335 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190632-MR 2025 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190632- MR 2035 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190632- MR 2220 سندویک

الماس تراشکاری SNMM 190632- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120408-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120408- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120408- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120408- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120412-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120412- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120412- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120412- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120416-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120416- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120416- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 120416- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150612-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150612- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150612- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150612- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150616-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150616- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150616- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 150616- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190612-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190612- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190612- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190612- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190616- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190616- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190616- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190624- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190624- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190624- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190632-MR 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190632- MR 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190632- MR 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM 190632- MR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک

 

اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک در سایز 12 - 15 و 19 می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMM MR سندویک دارای R های 8 - 12 - 16 - 24 و 32 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری SNMM سندویک نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری SNMM سندویک 4 گوش یا مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری SNMM سندویک نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری SNMM سندویک 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری SNMM سندویک نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری SNMM سندویک نشان دهنده سیستم گیرشی ، 
سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ،  اینسرت تراشکاری SNMM سندویک سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMM با براده شکن MR سندویک دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است