ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری SNMM ZCC
اینسرت تراشکاری SNMM ZCC
اینسرت تراشکاری SNMM ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM ZCC

SNMM NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری SNMM ZCC | الماس تراشکاری SNMM ZCC | تیغچه تراشکاری SNMM ZCC | اینسرت تراشکاری SNMM زد سی سی | الماس تراشکاری SNMM زد سی سی | تیغچه تراشکاری SNMM زد سی سی | اینسرت تراشکاری ZCC | الماس تراشکاری ZCC | تیغچه تراشکاری ZCC | اینسرت SNMM ZCC | تیغچه SNMM ZCC | الماس SNMM ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 15 - 19 و 25

مدل : SNMM

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM ZCC

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس SNMM ZCC

تیغچه SNMM ZCC

اینسرت SNMM ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 120408-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 120412-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 120416-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 150608-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 150612-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 150616-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 150616-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190608-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190612-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190612-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190612-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-DR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190616-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-DR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-DR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 190624-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 250724-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 250724-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 250924-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 250924-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM 250924-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 120408-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 120412-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 120416-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 150608-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 150612-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 150616-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 150616-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190608-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190612-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190612-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190612-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190616-DR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190616-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190616-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190616-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190624-DR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190624-DR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190624-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190624-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 190624-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 250724-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 250724-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 250924-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 250924-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری SNMM 250924-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 120408-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 120412-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 120416-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 150608-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 150612-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 150616-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 150616-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190608-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190612-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190612-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190612-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190616-DR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190616-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190616-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190616-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190624-DR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190624-DR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190624-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190624-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 190624-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 250724-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 250724-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 250924-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 250924-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری SNMM 250924-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری SNMM ZCC

 

اینسرت تراشکاری SNMM ZCC در سایز های 12 - 15 - 19 و 25 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMM ZCC در R های 08 - 12 - 16 و 24 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMM ZCC دارای براده شکن یا گل DR می باشد .
اینسرت تراشکاری SNMM ZCC دارای 1 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است