ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TCGX سندویک
اینسرت تراشکاری TCGX سندویک
اینسرت تراشکاری TCGX سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TCGX سندویک | اینسرت TCGX سندویک | اینسرت تراشکاری TCGX سندویک | اینسرت تراش TCGX سندویک سوئد |اینسرت TCGX | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری TCGX 06T104-AL H10 سندویک | اینسرت تراشکاری TCGX 090202-AL H10 سندویک | اینسرت تراشکاری TCGX 110208-AL H10 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 - 09 - 11 - 16

مدل : TCGX

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TCGX سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TCGX 06T104-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 090202-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 090204-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 110202-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 110204-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 110208-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 110302-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 110304-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 110308-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 16T304-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری TCGX 16T308-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 06T104-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 090202-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 090204-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 110202-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 110204-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 110208-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 110302-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 110304-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 110308-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 16T304-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX 16T308-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری TCGX سندویک

 

اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​​​​​​​ دارای سایزهای 06 - 09 - 11 و 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​ دارای R های 2 - 4 و 8 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​ مثلثی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TCGX سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری TCGX سندویک با براده شکن AL دارای گرید مخصوص با آلیاژ آلومینیوم می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است