ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک
اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک
اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک | اینسرت تراشکاری TNMG سندویک | اینسرت تراشکاری TNMG SANDVIK | اینسرت TNMG سندویک | خرید اینسرت TNMG سندویک | فروش اینسرت TNMG سندویک | قیمت اینسرت TNMG سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری TNMG 220408-PF 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری TNMG 160408-PF 4305 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 و 22

مدل : TNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TNMG 160404-PF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-PF 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160404-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-PF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-PF 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160408-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-PF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-PF 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 160412-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-PF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-PF 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220408-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-PF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-PF 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMG 220412-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-PF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-PF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160404-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-PF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-PF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160408-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-PF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-PF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 160412-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-PF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-PF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220408-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-PF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-PF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG 220412-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک

 

اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک​​​​​​ دارای سایز های 16 و 22 می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMG PF سندویک​ دارای R های 4 - 8 و 12 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TNMG سندویک​ 3 گوش یا مثلث شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TNMG سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TNMG سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TNMG سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMG سندویک با براده شکن PF دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است