ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک
اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک
اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک | اینسرت تراشکاری TNMM سندویک | اینسرت تراشکاری TNMM SANDVIK | اینسرت TNMM سندویک | خرید اینسرت TNMM سندویک | فروش اینسرت TNMM سندویک | قیمت اینسرت TNMM سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری TNMM 220416-PR 4335 سندویک | اینسرت تراشکاری TNMM 220408-PR 4325 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 و 22

مدل : TNMM

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TNMM 160408-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 160408-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 160408-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 160408-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 160412-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 160412-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 160412-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 160412-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220408-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220408-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220408-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220408-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220412-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220412-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220412-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220412-PR 4335 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220416-PR 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220416-PR 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220416-PR 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMM 220416-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 160408-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 160408-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 160408-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 160408-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 160412-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 160412-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 160412-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 160412-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220408-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220408-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220408-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220408-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220412-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220412-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220412-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220412-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220416-PR 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220416-PR 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220416-PR 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM 220416-PR 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک

 

اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک​​​​​​​ دارای سایز های 16 و 22 می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMM PR سندویک​ دارای R های 8 - 12 و 16 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت  تراشکاری TNMM سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TNMM سندویک​ 3 گوش یا مثلث شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TNMM سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TNMM سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TNMM سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TNMM سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TNMM سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMM سندویک با براده شکن PR دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است