ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک
اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک
اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک | اینسرت تراشکاری TNMX سندویک | اینسرت تراشکاری TNMX SANDVIK | اینسرت TNMX سندویک | خرید اینسرت TNMX سندویک | فروش اینسرت TNMX سندویک | قیمت اینسرت TNMX سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 4315 سندویک | اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 1115 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : TNMX

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160404-WF 3225 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 4305 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 1525 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 4315 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 4325 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 5015 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 1115 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 1125 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 2015 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 3210 سندویک

الماس تراشکاری TNMX 160408-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160404-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 3210 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX 160408-WF 3225 سندویک

اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک

 

اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک​​​​​​ دارای سایز 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMX WF سندویک​ دارای R های 4 و 8 می باشد .
حرف اول اینسرت  تراشکاری TNMX سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری TNMX سندویک​ 3 گوش یا مثلث شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری TNMX سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری TNMX سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری TNMX سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری TNMX سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری TNMX سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری TNMX سندویک با براده شکن WF دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل و چدن می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است