ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری VBGT UM سندویک
اینسرت تراشکاری VBGT UM سندویک
اینسرت تراشکاری VBGT UM سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT UM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری VBGT UM سندویک | اینسرت VBGT سندویک | اینسرت تراشکاری VBGT سندویک | اینسرت تراش VBGT سندویک سوئد |اینسرت VBGT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری VBGT 160408-UM 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری VBGT 160404-UM 1125 سندویک | اینسرت تراشکاری VBGT 160402-UM H13A سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : VBGT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری VCGT UM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری VBGT 160401-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160401-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160401-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160401-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160401-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160402-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160402-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160402-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160402-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160402-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160404-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160404-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160404-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160404-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160404-UM S05F سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160408-UM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160408-UM 1125 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160408-UM H13A سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160408-UM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VBGT 160408-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160401-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160401-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160401-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160401-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160401-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160402-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160402-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160402-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160402-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160402-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160404-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160404-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160404-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160404-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160404-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160408-UM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160408-UM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160408-UM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160408-UM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT 160408-UM S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VBGT UM سندویک

 

اینسرت تراشکاری VBGT UM سندویک​​​​​​​ دارای سایز 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری VBGT UM سندویک​ دارای R های 01 - 02 - 04 - 08 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری VBGT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری VBGT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری VBGT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری VBGT سندویک​ 5 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری VBGT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری VBGT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری VBGT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری VBGT سندویک با براده شکن UM دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل ، چدن ، آلومینیوم ، سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است