ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک
اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک
اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

VBMT 160408-MR 2015

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک | الماس تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک | تیغچه تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک | VBMT 160408-MR 2015 SANDVIK | الماس سندویک اورجینال | اینسرت سندویک اورجینال سوئد | اینسرت VBMT 16 سندویک سوئد | صنعت پرداز | ابزار تراشکاری

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : VBMT

برند کالا : SANDVIK

الماس تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

خرید الماس تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

فروش الماس تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

قیمت الماس تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

عکس الماس تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

واردات الماس تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

نمایندگی الماس تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

خرید اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

فروش اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

قیمت اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

عکس اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

واردات اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

نمایندگی اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

تیغچه تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

خرید تیغچه تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

فروش تیغچه تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

قیمت تیغچه تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

عکس تیغچه تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

واردات تیغچه تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

نمایندگی تیغچه تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

الماس سندویک

سندویک اصلی

سندویک اورجینال

سندویک اصلی سوئد

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015 سندویک

 

حرف اول اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ 5 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MR 2015سندویک مناسب برای آلیاژ استنلس استیل و برای خشن کاری استفاده می شود . 
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است