ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک
اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک
اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک | اینسرت VBMT سندویک | اینسرت تراشکاری VBMT سندویک | اینسرت تراش VBMT سندویک سوئد |اینسرت VBMT | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری VBMT 160404-MM 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری VBMT 160412-MM 1105 سندویک | اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MM 2035 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : VBMT

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری VBMT 160404-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160404-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160404-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160404-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160404-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160404-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160404-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160404-MM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160408-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160408-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160408-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160408-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160408-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160408-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160408-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160408-MM 1105 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160412-MM 1115 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160412-MM 1125 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160412-MM 2015 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160412-MM 2025 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160412-MM 2035 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160412-MM 2220 سندویک

الماس تراشکاری VBMT 160412-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160412-MM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160412-MM 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160412-MM 2015 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160412-MM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160412-MM 2035 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160412-MM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT 160412-MM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک

 

اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک​​​​​​​ دارای سایز 16می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT MM سندویک​ دارای R های 04 - 08 - 12 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ 5 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری VBMT سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری VBMT سندویک با براده شکن MM دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و سوپر الیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است