ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری VCGX سندویک
اینسرت تراشکاری VCGX سندویک
اینسرت تراشکاری VCGX سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری VCGX سندویک | اینسرت VCGX سندویک | اینسرت تراشکاری VCGX سندویک | اینسرت تراش VCGX سندویک سوئد |اینسرت VCGX | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری VCGX 220520-AL H10 سندویک | اینسرت تراشکاری VCGX 160408-AL H10 سندویک | اینسرت تراشکاری VCGX 110202-AL H10 سندویک | اینسرت سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 - 16 - 22

مدل : VCGX

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری VCGX سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری VCGX 110202-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری VCGX 110204-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری VCGX 110302-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری VCGX 110304-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری VCGX 160404-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری VCGX 160408-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری VCGX 160412-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری VCGX 220520-AL H10 سندویک

الماس تراشکاری VCGX 220530-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 110202-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 110204-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 110302-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 110304-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 160404-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 160408-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 160412-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 220520-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX 220530-AL H10 سندویک

اینسرت تراشکاری VCGX سندویک

 

اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​​​​​​​ دارای سایز 11 - 16 - 22 می باشد .
اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​ دارای R های 02 - 04 - 08 - 12 - 20 - 30 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​ 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری VCGX سندویک​ سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده و سیستم گیرشی پیچ از مرکز می باشد .
اینسرت تراشکاری VCGX سندویک با براده شکن AL دارای گرید مخصوص با آلیاژ آلومینیوم می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است