ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک
اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک
اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک | الماس VNGG سندویک | الماس تراشکاری VNGG سندویک |الماس تراش VNGG سندویک سوئد |الماس VNGG | الماس سندویک | الماس سندویک | اینسرت تراشکاری VNGG 160401-SGF 1115 سندویک | اینسرت تراشکاری VNGG 160402-SGF 1125 سندویک | اینسرت تراشکاری VNGG 160404-SGF S05F سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : VNGG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری VNGG 160401-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160401-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160401-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160401-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160401-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160402-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160402-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160402-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160402-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160402-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160404-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160404-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160404-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160404-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160404-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160408-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160408-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160408-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160408-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160408-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160412-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160412-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160412-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160412-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری VNGG 160412-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160401-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160401-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160401-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160401-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160401-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160402-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160402-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160402-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160402-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160402-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160404-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160404-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160404-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160404-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160404-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160408-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160408-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160408-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160408-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160408-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160412-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160412-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160412-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160412-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG 160412-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک

 

اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک​​​​​​ دارای سایز 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری VNGG SGF سندویک​ دارای R های 1 ، 2 ، 4 ، 8 و 12 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری VNGG سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری VNGG سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری VNGG سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری VNGG سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری VNGG سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری VNGG سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری VNGG سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری VNMG سندویک با براده شکن SGF دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است