ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک
اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک
اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک | اینسرت VNMG سندویک | اینسرت تراشکاری VNMG سندویک |اینسرت تراش VNMG سندویک سوئد |اینسرت VNMG | اینسرت سندویک | اینسرت سندویک | اینسرت تراشکاری VNMG 160408-PF 4325 سندویک | اینسرت تراشکاری VNMG 160404-PF 4315 سندویک | اینسرت تراشکاری VNMG 160408-PF 4305 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : VNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری VNMG 160404-PF 1525 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-PF 4305 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160404-PF 5015 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-PF 1525 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-PF 4305 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-PF 4315 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-PF 4325 سندویک

الماس تراشکاری VNMG 160408-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-PF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-PF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160404-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-PF 1525 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-PF 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-PF 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-PF 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG 160408-PF 5015 سندویک

اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک

 

اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک​​​​​​​ دارای سایز 16 می باشد .
اینسرت تراشکاری VNMG PF سندویک​ دارای R های 4 و 8 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری VNMG سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری VNMG سندویک​ لوزی شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری VNMG سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری VNMG سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری VNMG سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری VNMG سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری VNMG سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری VNMG سندویک با براده شکن PF دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است